Assigned players
 

China

Player assignments for Singles

Singles

China 1   Liu, Taozhen
China 2   Fu, Aie
China 3   Li, Xialoin
China 4   Chen, Jinshen

Meriq