Revolt Fire Red/Red Revolt

Revolt Fire Red/Red Revolt

  Murakami, Etsuo
  Ogata, Tadashi

Meriq